Realizacja projektu z POIR

POIR.03.02.01-IP.03-00-002/19

Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie na rynek nowych innowacyjnych produktów – drażetek w dwóch formach, miękkiej i twardej, połączonej w opakowanie dwukomorowe typu double z dodatkami mineralnymi i witaminami będących efektem badań B+R przeprowadzonych przez firmę BMB Sp. z o.o.

Czytaj więcej
Skip to content