Ogłoszenia

Dział ogłoszeń

To jest dział poświęcony ogłoszeniom firmy BMB Sp. z o.o. Zapraszamy wszystkich do składanie ofert na aktualne ogłoszenia. W przypadku pytań prosimy o kontakt z osobami wyznaczonymi na ostatniej stronie umowy.

Aktualne

W tej chwili nie mamy żadnych ogłoszeń. Zapraszamy w przyszłości.

Archiwum

NR 001/2018

Zapraszamy do składania ofert na:

Zakup i dostawa maszyny tabletkującej przeznaczonej do produkcji otoczkowanych drażetek pudrowych poprzez ich sprasowanie z surowców sypkich, pylistych i granulatów w ramach projektu „Wdrożenie do produkcji receptury wzbogaconej w witaminy i minerały w nowych produktach wprowadzanych na rynek” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020).

Poniżej dostępne są wszystkie dokumenty:

Informacje o ogłoszeniu
Formularz oferty
Oświadczenie o niewykluczeniu

Termin składanie ofert mija dnia: 9 lipca 2018 do godz. 15:00

NR 002/2017

Zapraszamy do składania ofert na:

Dostawa wtryskarki w związku realizacją projektu „Wdrożenie do produkcji receptury wzbogaconej w witaminy i minerały w nowych produktach wprowadzanych na rynek” ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020).

Poniżej dostępne są wszystkie dokumenty:

Zapytanie ofertowe
Protokół
Formularz oferty
Oświadczenie o niewykluczeniu

Termin składanie ofert mija dnia: 26 grudnia 2017 do godz. 15:00

NR 001/2017

Zapraszamy do składania ofert na:

Dostawa maszyny tabletkującej w związku realizacją projektu „Wdrożenie do produkcji receptury wzbogaconej w witaminy i minerały w nowych produktach wprowadzanych na rynek” ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020).

Poniżej dostępne są wszystkie dokumenty:

Zapytanie ofertowe
Protokół
Formularz oferty
Oświadczenie o niewykluczeniu

Termin składanie ofert mija dnia: 28 lipca 2017 do godz. 15:00

Skip to content